Brewing Guides Pha cà phê thủ công ư? Không có một tiêu chuẩn hay chuẩn mực pha chế nào phù hợp cho tất cả các phương pháp như là một quyển sách. Nhưng đó lại là điều kỳ diệu của nó. Từ cân, đến xay, đến chiết xuất, mỗi giai đoạn của quá trình này …

Brewing Guides Read More »